De Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken van 1879,de oudste bij de K.N.K.B aangesloten vereniging, loopt voor op tijdens de optocht bij de opening van de kaatshal de Trije op het Jan Rodenhuisplein te Franeker in 1982.
Links de heer Hans Bruinsma met de V.V.V.vlag en rechts de heer Gerrit F. Terpstra met het vaandel van V.V.V.