Jong Ned.1967 met P.Vrij.

1960-1970 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
1960 1e Ried, 2e Makkum, 3e Oosterlittens, 4e Franeker afd. (Hemelvaartsdag)
1961 Geen wedstrijd. Wijnaldum.
1962 Wedstrijd afgelast i.v.m. weer.
1963 Geen wedstrijd.
1964 1e Harlingen, 2e Sexbierum, 3e Leeuwarden, 3e Franeker afd. ( Hemelvaartsdag).
1965 Geen wedstrijd.
1966 1e Sexbierum, 2e Baard, 3e Harlingen afd. ( Hemelvaartsdag).
1967 Geen wedstrijd. Wijnaldum.
1968 1e Sexbierum, 2e Sneek, 3e Leeuwarden afd. ( Hemelvaartsdag).
1969 Geen wedstrijd. Wijnaldum.