De eerste prijs ging naar Witmarsum.
Bondsvoorzitter Willem Westra reikt naderhand de prijzen uit in cafč Schilstra.
Veel lof ging naar Dirk de Zee (een oudere kaatsclub in Tzummarum) en V.V.V Tzummarum voor het organiseren van de zevende bondspartij.
Bij de 53 parturen waren 2 uit het dorp Tzummarum.
Voor het VVV waren in het spier: Teakele Swart, Sjoerd Dijkstra en Germ de Beer.
Voor “Dirk de Zee” waren het Auke Sybrandy, Albert Westra en Hendrik Talsma.
Ze probeerden de eer van het dorp hoog te houden, maar dit lukte niet.

De ledenwedstrijd van 1907 werd gewonnen door: Tjipke Bonnema, Sjoerd Dijkstra en Freerk Dijkstra.
Toen is ook de fusie ontstaan tussen de VVV en Dirk de Zee.
Het valt op dat er na de fusie plotseling veel meer activiteiten komen bij de VVV.
Na de tweede regeerperiode als voorzitter van de VVV drukt Eke Zijlstra de voorzittershamer in handen van Geale Herrema.

1900-1910 Prijswinnaars “Grote Wedstrijd” Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum.
1901 S.Vijver, K.Vonk en M.Zijlstra (Juli)
1902 J.Reitsma, J.Cuperus en H.Westra (Juli)
1903 1e Witmarsum, 2e Beetgum, 3e Wijnaldum,4e Franeker, 5e Witmarsum. 7e knkb kampioenschap Pinkstermaandag.
1904 geen wedstrijd.
1905 geen wedstrijd.
1906 geen wedstrijd.
1907 geen wedstrijd.
1908 A.Westra, K.Visser en Jan Draijer (hemelvaatsdag) d.e.l.
1909 1e Pingjum, 2e Witmarsum, 3e Franeker, 4e Tzum. Jongenswedstrijd. (Hemelvaartsdag).
1910 1e Berlikum, 2e Pingjum, 3e Franeker, 4e Ried. Jongenswedstrijd. (Hemelvaartsdag).