Klaas Willems Boorsma 1849 - 1932

Al in de 19e eeuw voordat er een kaatsvereniging was zetten de kaatsende Boorsma’s het dorp Tzummarum al op de kaart. Dat gebeurde o.a. op de fameuze P.C. kaatswedstrijden in Franeker.
Maar om de familiebanden te kennen moeten we eerst wat verder de geschiedenis in. De Boorsma’s zijn oorspronkelijk afkomstig van Beijum een buurtschap bij Arum, waar op 14 april 1820 door Wilhelmus Klazes Boorsma boelgoed werd gehouden van de veestapel, gereedschappen en huisraad.
Deze Willem Klazes Boorsma * 1758 - ± 1843 trouwde op 30 oktober 1796 met Luutske Fransen de Boer * 1758 - ± 1822 de weduwe van Sijberen Sjoerds ( Terpstra), met 6 kinderen wonende te Tzummarum.
Hij werd later kerkvoogd in het dorp Tzummarum.
Op 29 mei 1828 trouwde Willem Klazes Boorsma zijn 2e vrouw Beitske Tanus Tjeslinga * 1769 - ± 27 juni 1848. Willem Klazes en Luutske kregen samen een zoon Klaas, geboren op 9 september 1797 te Tzummarum.
Deze zoon Klaas Boorsma * 1797 - ± 1853, later gardenier, koopman en gemeenteraadslid trouwde in 1820 met Riemke Siderius * 1800 - ± 1862, eveneens geboren te Tzummarum.
Het echtpaar kreeg totaal 9 kinderen, 6 jongens en 3 dochters, allemaal geboren in Tzummarum. Twee kinderen zijn al op jonge leeftijd overleden.
Willem * 1826 - ± 1870, Jan * 1828 - ± ?, Evert * 1835 - ± 1872, werden zeer succesvolle kaatsers.
De andere kinderen waren Luutske * 1823, Klaas * 1830 - ± 1860, Sjoerd * 1840 - ± 1862 en Trijntje * 1845.
Klaas Klazes Boorsma werd in 1853 kastelein in De Zwaan, het toenmalige café met de pilaren boven op de terp, tegenwoordig Buorren nr.75-77 in Tzummarum.
Op de eerste P.C. in 1854 won Willem al de 1e prijs. De gebroeders Willem, Jan en Evert wonen op de P.C. in 1855 en 1857 de 1ste prijs, in 1860, 1861,1862 de 2e prijs, daarnaast won Evert in 1856 en 1865 nog de 2e prijs.
Willem Boorsma bracht het kaatsen op zijn manier ook weer over op zijn zoon Klaas, geboren te Tzummarum.
De traditie van de familie werd in ere gehouden.
Klaas Willems Boorsma * 1849 - ± 1932 werd een kaatstopper.
In 1868 werd hij op zijn achttiende al eens winnaar in het grote spul.
Frans Felkers uit Winsum zag dat de jonge Boorsma hem geheel van pas kwam.
Geregeld kaatsten ze toen met hun tweeën en Felkers en Boorsma wonnen direct in Dronrijp.
De prijs was 30 gulden en dat was in die tijd heel wat. Boorsma had zijn maten voor het uitzoeken.
Ook Durk Ynses de Boer, Rein Schiphof en Frans Felkers stonden in die tijd hoog op de lijst.
Hij won dat jaar o.a. in Achlum, Ried, Franeker, Witmarsum, Kimswerd en Minnertsga.
Met Auke Miedema en Klaas Post vormde Boorsma in 1869 een zeer sterk drietal. Zij kaatsten dat jaar zestien keer in formatie en kwamen vijftien keer met de prijs thuis. Met deze maten won hij in 1869 ook zijn eerste P.C.
In 1871 staat hij op de P.C. lijst nog als Tzummarumer, maar in 1872 is de woonplaats Zweins geworden, waar dan ook Auke Miedema is komen wonen.
Met Klaas Post, Auke Miedema, Jan P. Hiddinga, Jan E. Bonnema, Sjirk de Wal, Jacob K. Wassenaar en Lammert S. Hilarides won hij in de jaren 1869, 1872, 1881, 1883, 1885,1886 en 1887 in totaal zeven keer de P.C. In het jaar 1886 werd hij uitgeroepen tot koning.
Daarnaast heeft hij vier tweede prijzen gewonnen op de P.C.
Totaal vergaarde hij op de P.C. 29 punten.
Boorsma was een rustige speler van weinig woorden, beheerste zowel de opslag als de uitslag tot in de puntjes.
Daarnaast was hij een aangename persoon om mee te kaatsen.
Met de Zweinser boer Gerlof Anema wonnen Boorsma en Miedema heel wat prijzen in afdelingsverband.
Ook kaatste Boorsma vaak met Miedema als tweetal in een partuur. Later toen de prestaties van Miedema minder werden verscheen hij met een andere kaatslegende, Sjirk de Wal uit Dronrijp op het strijdtoneel.
In de jaren van 1879 tot 1887 behoorde Boorsma ook tot de geregelde prijswinnaars op de Grote Pinkstermaandag partij van de Vereniging voor Volksvermaken in zijn geboortedorp Tzummarum.
Het kwam ook voor dat hij niet samen met Sjirk de Wal mocht deelnemen aan een wedstrijd.
In de publicatie in de L.C. werd dat dan al aangekondigd dat ze samen in een partuur werden uitgesloten voor deelname.
Ze moesten dan met een andere maat inschrijven.
Als eerbetoon aan de fameuze kaatser werd de kaatsvereniging in Zweins ‘Klaas Boorsma’ genoemd.
Klaas Willem Boorsma werd 83 jaar en stierf op 6 juli 1932.
Het kaatsende nageslacht van deze Boorsma is in de 20ste eeuw ook door gegaan met grote namen als de broers Sake Saakstra, o.a. zes keer 1ste op de P.C. waarvan 2 maal koning en Sipke Saakstra.
Ook de vrouw van een andere kaatslegende Teade Zijlstra, Franskje Bruinsma kwam voort uit deze familie.
Hun zoons Huite en Elias Zijlstra hebben eveneens mee gestreden op het hoogste kaatsniveau binnen de K.N.K.B.
l.s.h.