Op 17 Maart 1879 hebben de heren: Doeke Oosterbaan , Watze Brems, Bouke Tijmstra en Pieter Nijdam een bijeenkomst belegd bij Ganzevoort in “De Valk”.
Op deze bijeenkomst is toen de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken opgericht.
Het eerste bestuur bestond uit de volgende personen.
Meester Abel Zuur, Willem Koning, Watze Brems, Doeke Oosterbaan, Jan Swart, Eke Zijlstra en Bouke Tijmstra.

Tzummarum 5 april 1879.
Reeds lang had men gezien en opgemerkt, dat het bij de openbare vermakelijkheden, kermissen, volksfeesten enz. niet altijd toeging zoals het behoort.
Daarom hebben eenige heeren in ons dorp beproefd eene vereniging te stichten, die bij degelijke omstandigheden deze feesten en volksvermaken organiseert en leidt.
Op een onlangs gehouden vergadering is die vereniging defintief opgericht.
De geringe jaarlijkse contributie, slechts 25 cent stelt ieder in staat om lid dier vereniging te worden.