Nick Leistra (Tzummarum) en Remco Dooper (Witmarsum) zegevierden zondag in Dronryp op de d.e.l. wedstrijd voor pupillenjongens.
In de A-klasse was de premie was voor Ruben Eijzenga (Berltsum) en Wiebe Dijkstra (Anjum).
De kleine premie was voor Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) en Simen Bootsma (Makkum).