1922. De glorieuze winnaars van de 25ste Bondswedstrijd van de (K.)N.K.B.

met v.l.n.r. Jan Draijer, Otte Postma en Tjebbe de Jong.