Publiek bij een kaatswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken.

in de ‘keatsgreide’ langs de spoorlijn.