Omstreeks 1920.

Publiek achter de touwen in de ‘keatsgreide’ tijdens een kaatswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken.