Omstreeks 1920.

Veel publiek bij de kaatswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken in de ‘keatsgreide’.