Freulepartij 1990 te Wommels

V.l.n.r. Scheidrechter Herre Hof, Peter Zuidema, Willem Lieuwe Heeringa en Simon Broekstra - V.V.V.Tzummarum,
Scheidsrechter Tamme van der Berg, Marcel van der Vaart, Kristiaan Kaper, Bert Schouten- Het Noorden Sint Jacobiparochie en Scheidsrechter Simon Sjoerd Talsma.