1996 Winnaars N.K. Pupillen te Minnertsga.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met v.l.n.r. Gerrit Zijlstra, Sietse de Vries en Leo Vogels, coach Lieuwe S.Heeringa.