1994 Winnaars van N.K.Junioren- Jong Nederlandpartij.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met v.l.n.r. Sjoerd Heeringa coach, Peter Zuidema, Reinoud Monsma en Tjitte Bonnema.