Foto boven: De veelbelovende Tjitte Bonnema in aktie tijdens zijn voorinstopslag.

Foto onder: 1993 Winnaars van N.K. Junioren- Jong Nederlandpartij.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum v.l.n.r.coach Syds Schat, Peter Zuidema, Reinoud Monsma en Tjitte Bonnema.