1991 Winnaars van N.K. Jongens 14-16 jaarte Beetgum.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met v.l.n.r. Peter Zuidema, Reinoud Monsma en Simon Broekstra.