1990 Freulewinnaars te Wommels.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum kregen ís avonds een rondrit door Tzummarum
v.l.n.r. Simon Broekstra, Peter Zuidema en Willem L.Heeringa.