1990 Winnaars van N.K. Jongens 14-16 jaar te Beetgum.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met v.l.n.r. Peter Zuidema, Willem L.Heeringa, Simon Broekstra, coach Lieuwe S. Heeringa.