1987 Winnaars N.K. Schooljongens te Oosterlittens. Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum
v.l.n.r. Peter Zuidema,coach Lieuwe S. Heeringa, Reinoud Monsma en Willem L. Heeringa.