1973 Winnaars van het N.K. Schooljongens te Oosterlittens.
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum v.l.n.r.Lieuwe de Jong, Pieter Heeringa en Anske Zwalua.