1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Ook bij het kaatsen; v.l.n.r. Jan Bandsma, Poppe de Valk, Jan van der Laan, Lieuwe Herrema, Corrie de Haan, Nel Jansma, Anneke de Boer. Op de telegraaf Willem T. Heeringa.