1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Foto uit de Revue met v.l.n.r. Tiny Bandsma, Sietske D. Marssum, Petra Vogelzang en Eduard Jansma, Willem T. Heeringa, Theun Miedema.
Achtergrond Jan Bandsma en Lieuwe Herrema.