1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Foto uit de Revue v.l.n.r. Jan de Valk, Samme F. Talsma en Jan Anema met It wie in beste dei