1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Bij het Kaatsen; v.l.n.r. Corrie de Haan, Nel Jansma, Griet Santema, Jan Anema, Martsje Haitsma en het partuur bestaande uit Pieter Jan Jouwersma, Jan de Valk en Samme F. Talsma.