1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Foto uit de Revue; v.l.n.r. 100 jaar Leo Vogels, Jaring Draijer, Piet Vrij, Jan Jensma, Lieuwe S. Heeringa. Presentatrice Tineke Vogels. 50 jaar Jan Santema, Jan Anemea, Samme F. Talsma, Fekke Haitsma, Lieuwe Herrema, Emile Vogels, Jan van der Laan, Jan de Valk en Jan Bandsma.

De revue, geschreven door Nel Dijkema-Calsbeek en Klaas P. Bonnema vormt een hoogtepunt.
De muzikale begeleiding is van Melle de Haan.
De regie was in handen van Jan Santema en Kornelis Jouwersma.
De reveu trok 1100 bezoekers.
Ook was er een fototentoonstelling welke ook rond de 1100 bezoekers trok.