1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

ReŁnie in de Harnehal in 1979. Het bestuur zit/ staat op de voorgrond met de rug naar de fotograaf.
Vooraan het jubilerende bestuur: v.l.n.r. Piet Vrij, Jarig Draijer, Leo Vogels, zittend Lieuwe S. Heeringa, Foeke Terpstra en Jan Jensma.
De dames Hannie Vogels- Rienks en Pietie Heeringa-Bakker feliciteren het bestuur.

De reŁnie trekt 600 bezoekers

De afdeling Winsum wint de jubileumpartij op Hemelvaartsdag met Sake Saakstra, Gerrit Fokkens en Durk Fokkema in de gelederen.
De wisselbeker wordt door de laatse burgemeester mevrouw Woudy Veenhof uitgereikt.
Op de receptie in het Wapen van Barradeel biedt zij de vereniging ook de zilveren Erepenning van Verdienste aan.
De daarbij behorende oorkonde is ondertekend door koningin Juliana.
De officiÍle vlag van de KNKB is het tweede grote cadeau, uitgereikt door de KNKB-voorzitter Jan Rodenhuis.
Hans Hettinga bood namens de andere verenigingen een vlag aan in de kleuren van de vereniging.
Klaas Kuiken bood rozen aan voor de winnaars van de Hemelvaartsdagwedstrijd.
Iedereen is vertegenwoordigd, van de muziekvereniging Cresendo tot die van De Bazuin.
Van de vereniging Nut en Genoegen tot de vrijzinnige vrouwenvereniging.
De Firma Seerden biedt drie sportbekers aan, de Stichting Recreatiecentrum Barradeel zes kaatsballen.