1945 50 jarig Jubileum Crescendo.

Zittend op de grond: Beitske Groendijk, Aaltsje Sijbesma, Hiltje Bleeker en Ymkje Spoelstra.
1e rij zittend:Douwe Westra, Jouke Jouwersma, Gerrit Herrema sr., Kramer dirigent,
Cornelis Groendijk, Ype Wetterauw, met kleine trom Gerrit Herrema jr.
Staand v.l.n.r: Haye Westra, Joh.spoelstra, Feitze Siemens Talsma, Schelte Groendijk,
Tjerk Jans Westra, Lieuwe Herrema en Jan Groendijk.
Staand bij Vaandel: Wiebren Herrema, Siebolt Poelsma, Cornelis Pasma, Jan de Valk, Jan Schaper,
Tjerk Hayes Westra, Joh.Poelstra, Joh.Kolthof, Kees Jouwersma en Jan Bandsma.

Vanwege het 50-jarig jubileum in 1945 krijgt het muziekkorps Cresendo een nieuw vaandel van het VVV Tzummarum aangeboden.

1941 Reboelje rond het korps.
Er is ruzie onder de korpsleden.
Het korps verlaat in 1941 eerder dan gepland het wedstrijdveld.
Ze vinden dat ze niet goed behandeld waren door de VVV.
Tijdens de jaarvergadering wordt beterschap beloofd, tot genoegen van muziekkorps bestuurder Wetterauw.

Eerste dameskaatspartij.
In 1943 vindt de eerste dameskaatspartij plaats.
Winnaressen zijn de echtgenotes van Tjeerd Boomsma en van Albert de Haan.
Heel apart dat de notulist slechts de namen van de heren noemt en niet die van de betreffende dames.