Tweede ronde Welsec-Competitie in Tzummarum.

Zaterdag 26 juni was de Vereniging voor Volksvermaken in Tzummarum gastheer voor de afdelingsparturen van de Federatie Barradeel.
De tweede ronde van de Welsec competitie werd onder ideale weersomstandigheden gekaatst op het “sműke” kaatsveld.
Het was weer een drukte van belang, en met behulp van de begeleiders van de parturen en de ouders van de kaatsers werd de lijst vlot afgewerkt.
De uitslagen in de verschillende klassen waren.

Welpen :
1. Minnertsga/ Robert Loonstra, Hidde Poelstra en Jeroen Haarsma.
Pupillenmeisjes:
1. Harlingen / Deveny vd kooi, Daphne Hilarides en Marleen Bijlsma.
2. Minnertsga / Nijnke Weiland, Anna Kootstra en Mariet Haarsma.
3. St. Jacobiparochie / Nynke Kingma, Iris Jongsma en Marjan Eberle.
Pupillenjongens:
1. St. Jacobiparochie / Jesper Bokma, Klaas Bijlsma en Jort Wassenaar.
2. Minnertsga / Tjisse Poelstra, Ids Poelstra en Mathijs Dijkstra.
3. St. Annaparochie / Ruben Talsma en Jelke Pieter Kikstra.
Schooljeugd:
1. Sexbierum 1. / Tjibbe Haitsma en Lieuwe vd Schaaf.
2. Sexbierum 2. / Jan Sjouke Weewer, Mike Faber en Durk Ennema.
3. Minnertsga / Davey Vriesema, Bouke de Haan en Wesley Vriesema.