Omstreeks 1975 tijdens de Merkepartij voor leden.
De dames op de bank v.r.n.l. mw. Folkertsma-Gemser, mw.Westra-van der Kooi, mw. Groedijk-Kuiken, mw. Jensma-Westra, mw.Groendijk-van der Wal,onbekend,mw. de Haan- Heinis en helemaal links Cornelis Groendijk.