1926

Publiek rondom het kaatsveld tijdens een 1ste klas kaatswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken. in de ‘keatsgreide’ langs de spoorlijn. Onder pijltje is Haije Westra.