Tussen 1920 en 1930.

Publiek rondom het kaatsveld tijdens een 1ste klas kaatswedstrijd van de Vereniging voor Volksvermaken. in de ‘keatsgreide’ langs de spoorlijn. Bij het kruisje is de vrouw van Haije Westra.