Straatkaatsen op de Buorren in Tzummarum groot succes!

Zaterdag 14 augustus jl. was een speciale dag voor V.v.V. Tzummarum, er werd weer een traditionele straatkaatsparij gehouden op de Buorren van Tzummarum.
Feit is dat deze partij dit jaar 10 jaar bestaat.
Er was een grote partytent opgezet, waar men diverse versnaperingen kon kopen.
18 partuur was op deze partij afgekomen, dat beloofde wat.
Er werd fanatiek gekaatst en sportief bovenal.
In de verliezers ronde werden de prijzen als volgt verdeeld. De eerste prijs in de verliezersronde was voor het partuur van Hans Wassenaar, Jelleke de Bruin en Greta Kracht.
In de finale wonnen ze van Ramon Hoogerhuis, Richard Strikwerda en Ettje Talsma.
In de winaarsronde ging de derde prijs naar het partuur van Rick de Graaf, Erik Tamminga en Albert de Vries.
De finale ging tussen het partuur van Oane Veldman, Edwin Seepma en Tom Laanstra en het partuur van Jaap Bonnema, Atse Hempenius en Durk van der Kuur.
De heren stonden bijna in het donker te kaatsen, het was tenslotte al bijna half tien in de avond.
De finale werd beslist op 5-3 en 6-2 en door een kwaadslag van het partuur van Oane Veldman, zegevierde het partuur van Jaap Bonnema.
De eerste en tweede prijs waren horloges, de overige prijzen waren waardebonnen.
Het prijzengeld totaal deze dag bedroeg 645,00 euro.
Na de prijsuitreiking werd er tot in de laatste uren nagepraat over deze prachtige kaatsdag.

We hebben met zijn allen genoten.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van V.v.V. Tzummarum.