Nick Leistra uit Tzummarum en Habtamu de Hoop uit Wommels toonden zich zondag in Marsum het sterkste partuur bij d.e.l. wedstrijd voor pupillenjongens.
De premie was voor Klaas Pieter Folkertsma uit Wons en Sil Leystra uit Westhoek.
De kleine premie was voor Wiebe Dijkstra en Wieger Nutte Visser beide uit Anjum.