Tzummarum met de kaatsers Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar is in Easterein winnaar geworden van de zesde editie van de Jong-Feinte partij. (Foto: Henk Bootsma).
Vlnr: Wim Seepma, Hans Wassenaar, Steven de Bruin en Arnold Zijlstra.
In de finale bleef Sint Annaparochie Sjoerd de Jong, Pieter Jan Plat en Jeroen Westra op een spel staan.
Op 5-2 en 6-0 stelde Arnold Zijlstra de zege veilig met een zitbal.
De derde prijs was voor het tweede partuur van Makkum (Rienk Veltman, Hendrik Jan van der Velde en Steven van Gorssel).

Easterein in cijfers:
Eerste omloop:
1. Easterlittens – 2. Anjum 5-5 6-4; 3. Makkum – 4. Tzummarum 4-5 4-6; 5. Goënga – 6. Dronryp 1-5 4-6; 7. Wommels – 8. Easterein 2 5-2 6-2; 9. Bitgum –10. Easterein 1-5 4-6; 11. Itens – 12. Makkum 2 1-5 2-6; 13. Sexbierum – 14. Deinum 5-1 6-0; 15. Harlingen – 16. Ternaard 5-3 6-2; 17. Sint Annaparochie – 18. Wijnaldum 5 -1 6-2; 19. Wjelsryp 2 – 20. Wjelsryp 1-5 4-6; 21. Bolsward – 22. Weidum 5-0 6-0; 23. Wjelsryp 3 – 24. Sint Jacobiparochie 5-2 6-6;
Tweede omloop:
1. Easterlittens – 4. Tzummarum 1-5 6-6; 6. Dronryp - 7. Wommels 5-4 6-0; 10. Easterein -12. Makkum 2 5-5 4-6;13. Sexbierum – 15. Harlingen 1-5 6-6; 17. Sint Annaparochie – 20. Wjelsryp 5-4 6-4; 21) Boalsert – 23. Wjelsryp 3 5-3 6-2;
Derde omloop:
4. Tzummarum – 6. Dronryp 5-2 6-2; 12. Makkum 2 - 15. Harlingen 5-4 6-0; 17. Sint Annaparochie -21. Bolsward 5-3 6-4;
Halve finale: 4.
Tzummarum – 12. Makkum 2 5-2 6-2; 17. Sint Annaparochie vrij;
Finale:
17. Sint Annaparochie - 4. Tzummarum 2-5 0-6.