De opening van de kaatshal De Trije te Franeker in 1982.
De optocht vanaf de Koornbeurs naar de kaatshal met de vaandels van de kaatsverenigingen te Oosterlittens, Tzummarum, Harlingen en daarachter Franeker. Vaandeldragers zijn de heren Gerrit F. Terpstra en Hans Bruinsma.

Bron: L.S.Heeringa