Uitslage Nachtkaatsen Tzummarum

1ste prijs:
Jelmer van der Meer, Theo Draijer, Michel Rozeboom.

2de prijs:
Harm de Vries, Johan Hoogerhuis, Siebren van der Zwaag.