Bron foto: jeugd W. Leistra

Winnaars straatkaatsen 26-08-2017, dit keer i.v.m. werkzaamheden op de Buorren, gehouden op de Hearewei in Tzummarum.

Jeugd :

1 Niek Reitsma
Sander Hempenius
Fokje Molenmaker.

1. Jan Sjouke Weewer (koning).
Thom Laanstra
Etsie Talsma.

2. Wietse Hempenius
Leendert Looijenga
Timon Reitsma

3. Leo Vogels
Wietse Leistra
Syds Schat

Verliezersronde :

1 Harm de Vries
Gerrit Zijlstra
Dymphna Post

2 Jelle Pieter vd Walt
Ulbe Geertsma
Wietske Boersma