Voorspelling van Finale is Voer voor prullenbak .

Gemengd kijkspel in Huizum geen succesvolle formule.

Rynk Bosma

Huizum Zelfs de meest geharnaste kaatsprofeet moest gisteren op de heren hoofdklassenpartij in Huizum zijn prognoses na a?oop toevertrouwen aan de prullenbak. Voor menigeen stond vooraf vast dat de eindstrijd tussen Marten Bergsma, Dylan Drent en Patrick Scheepstra tegen Arnold Zijlstra, Pieter Jan Plat en Haye Jan Nicolai een kwestie van. 5-1 of hooguit 5-2 zou worden. De uitslag klopte, het werd 5-1 maar dan in het voordeel van een koninklijk opslaande Zijlstra en zijn beide maten.
De nieuwe koning sloot met drie zitballen op rij de qua spanning enigszins tegenvallende eindstrijd af. Om dan toch 'even bij die kille cijfers te blijven, Zijlstra sloeg 24 keer op en miste het perk niet één maal. Natuurlijk was er een grote maar... en die “maar” heette Scheepstra die bepaald niet okselfris aan de start verscheen. Een te lage suikerspiegel, zo luidde een eerste oppervlakkige diagnose. Glazen cola en repen hielpen echter niet, op 3-1 werd de partij om die reden even stilgelegd.
Met natte haren verscheen Scheepstra weer in het veld, maar het euvel was nog niet verholpen en dat zou tijdens het vervolg ook niet meer gebeuren. Dat alles doet echter niets af van de prestatie van het winnende trio, de eerste hoofdprijs op een hoofdklassepartij. Met een Plat die eindelijk zijn kaatsritme heeft gevonden na een lange voetbalnasleep met Sint Annaparochie. Menige bal op kniehoogte verdween soepel over de boven. In de rug aangevuld door Haye jan Nicolay, een opslager die zijn geluk nu in het achterperk zoekt.
Een combinatie uit nood geboren want tijdens de eerste cyclus tot begin juli zag het er allemaal heel anders uit. Zijlstra kampte rond Hemelvaart met een liesblessure en Laas Pieter van Straten wilde andere maten. „Doe ha wy Haye Jan Nicolay frege, dy wie frij, is eins in opslagger mar stiet ek wol achteryn”, zo legde Zijlstra uit. Nicolay had geen maten na het tweetal Jelmer Westra en Hillebrand Visser. Toen Visser belde dat hij met een ander partuur verderging, kwam het telefoontje van Plat als een verlossing.
Twee eerste opslagers in één partuur kan een succesformule zijn.
Maar belangrijker is volgens Nicolay nog degelijkheid. En: „Wy hâlde de ballen der tusken en it klikt by ús”, zo vult Zijlstra aan. Kaatsen leggen en kaatsen voorbij slaan, zo luidt de voorspelbare tactiek van het partuur en dat resulteerde dus in een eerste krans ooit op een hoofdklassenpartij ooit voor Zijlstra. Volgens de zelfde kaatsprofeten lag de eindbestemming van de dagkransen al in de halve ?nale vast toen het partuur Gert-Anne van der Bos, Tae- ke Triemstra en Tjisse Steenstra aan traden tegen de latere premiewinnaars. Steenstra zou zijn vierentwintigste verjaardag vieren met een tiende krans, zo was de verwachting. Ook nu een verwachting als voer voor de prullemnand, al werd het nog erg spannend.

Deuntje
Hoewel Bergsma erg sterk opsloeg klonk op de achtergrond weer dat vervelende deuntje van te veel missers. Een 3-1 voorsprong van Van der Bos werd, opnieuw, royaal verpest. Op 4-3 en 4-6 werd de opslager bestraft wegens overlopen. Gevolg een drietal opslagmissers en een kwaadslag van Steenstra en het tij keerde. Met de nodige veerkracht werd het opnieuw gelijk in eersten maar op 6-4 kon Triemstra de kaats niet passeren. Spannend, maar niet fraai, want als je zoals opslager Van der Bos zo diep in het rood komt, tien missers, en ook Steenstra met vijf missers boven zijn normale moyenne uitstijgt, dan is het kaatsen als kijkspel het kind van de rekening.
Het was in Huizum overigens opnieuw een gemengd kijkspel met dames en heren op één veld. Een bepaald niet succesvolle formule, „Het lijkt wel een ledenpartij met drie per- ken”, zo zei Reinder Triemstra met veel ongenoegen. Ver zat de Bilkert er niet naast want het was te veel en te lang.

Winnaars:Arnold Zijlstra (Tzummarum, koning), Pieter Jan Plat (Leeuwarden), Haye Jan Nicolay (Britsum);
2. Marten Bergsma (Minnertsga), Dylan Drent (Harlingen) PatrickScheepstra (Franeker);
3. Gert-Anne van der Bos, (Mantgum) Taeke Triemstra (St.Jacobiparochie) Tjisse Steenstra (Bitgummole).

Friesch Dagblad 24-07-2017.