Na een fantastische afdelingswedstrijd voor de KNKB Hoofdklassers op Hemelvaartsdag was het vrijdag 26 mei traditioneel de beurt aan de leden van VVV Tzummarum om hun kunsten te vertonen op het prachtige kaatsveld in ons dorp.

Het weer kom niet beter, dus optimale omstandigheden om er een mooie dag van te maken. Om 11 uur werd het startsein gegeven voor kaatsen in 4 klassen.

De jeugd kaatste onder leiding van de jeugdcommissie van VvV en liet zien dat de wintertraining in de Harnehal resultaat afwerpt. Natuurlijk was er een verliezersronde, zodat ieder minimaal twee keer kon kaatsen, prijzen in deze ronde waren voor Dyano Watters, Mare Broekstra en Nyco Sijbesma die in de finale verloren van Brian Stoof, Mark Reitsma en Wytse Broekstra.

De finale in de winnaarsronde ging tussen Jort Monsma, Thijs Sijbesma en Fokje Molenmaker die in de finale verloren van Niek Reitsma en Mart Postma. Niek werd uitgeroepen tot koning.

Bij de dames werd ineen poule gekaatst. De kransen waren voor Eke Grond, Gerda Hoitinga en Irene Tadema. Tweede werden Marja Schat, Sieuwke Jellema en Jantina Huizinga. Gerda werd koningin van deze merkepartij.

Ook de echte senioren kaatsten in een poule. Traditioneel altijd veel strijd in deze categorie en ook nu werd er weer op het scherpst van de snede gestreden om de punten. De telling wees uit dat het partuur van Wietse Hempenius, Jan Reitsma en Rinse v.d. Mei met de tweede prijs naar huis gingen, winnaars werden Theo Draijer, Thom Laanstra en Hans Hettinga. Theo mag de koningsbeker een jaar in zín prijzenkast zetten.

Bij de jongste senioren werd er met verliezersronde gekaatst. Mooie partijen en zelfs mensen die nog nauwelijks gekaatst hadden bleken het spel snel onder de knie te hebben. De prijzen in de verliezersronde waren voor Pieter Vogels, Wisse Broekstra en Durk Postma die tweede werden terwijl de winst voor Steven de Bruin, Haye Hempenius en Feitze H. Talsma was. Inde winnaarsronde waren drie prijzen te verdelen. Derde werden Jelmer van der Meer, Rick de Graaf en Jacob de Jong. De finale ging tussen Johan Hoogerhuis, Jurre Broekstra en Freerk Broekstra die in de finale verloren van Willem Heeringa, Simon Brolsma en Jurjen Politiek. Willem werd koning.

Al met al een prachtige afsluiting van de kaatsdagen van VvV Tzummarum.