Zondag 14 mei waren de pupillen jongens van de KNKB te gast bij VvV Tzummarum.

Om 10 uur werd het starsein gegeven voor20 paruren in de B-klasse die in 10 perken allemaal tegelijk konden beginnen.
Hierdoor had de wedstrijd een vlot verloop, en omdat ook de weergoden ons gunstig gezind waren, een paar kleine buitjes daar gelaten, waren we mooi op tijd uit.
De prijzen in de B-klasse werden gewonnen door :

1ste winnaarsronde - Jurre Reitsma Exmorra en Stijn Vincken Spannum
2de - Nick v d Walt Sexbierum en Jelvin Kaper St. Annaparochie
3de - Mathijs Buma Arum en Rinnert Tolsma Arum.

1ste verl. ronde - Tjitte Reitsma Baard en Redmer Wiersma Easterein.
2de - Otte Algra Leeuwarden en Daan Harkema Spannum
3de - Thomas Bouma Easterlittens en Sido Harkema Spannum.

In de A klasse wers in een poule gekaatst met 4 parturen.

Prijswinnaars :
1ste prijs - Jelmer Foppe Drijfhout, Poppenwier en Jan Bandstra, Oosternijkerk
2de prijs - Matthys Renema, Heeg en Ate Schaap, Tirns.
Groetnis,
V.v.V. Tzummarum e.o.