1e prijs Nederlands kampioenschap Schoolmeisjes te Dronryp.
Tzummarum met v.l.n.r. Tineke Schat, Lucie Timmermans en Jellie van der Zee.

Rechts 1e prijs Meisjes Exmorra. v.l.n.r. Sari lijcklama Nijeholt, Margreet de Boer en Annelies Gietema.

Bron: Lieuwe S. Heeringa.