Nachtkaatsen afsluiting kaatsseizoen ` TZUMMARUM – Zaterdag was het weer tijd om te nachtkaatsen op het kaatsveld van Tzummarum. Het bestuur had de hele dag al voorbereidingen getroffen om het veld in eenware kaatsarena om te toveren Zo werden grote bouwlampen geplaatst om het veld goed te verlichten tijdens de nachtelijke partij.
Om 20.00 uur kon de eerste bal geslagen worden. Om ietsje voor één uur in de nacht de laatste. De tweede prijs in de verliezerronde ging naar partuur 6 met Durk Postma,Tiede Draij er en Eke Grond, zij verloren de finale van Wytse Hempenius, Albert de Vries enPeter Zwart.
Harm de Vries, Sietse de Vries en Sjieuwke Jellema verloren met vijf om de drie en zes twee van Nick Leistra, Hilde Struiksma en Timon Reitsma in de finale van de winnaarsronde.
Laatstgenoemd partuurging er met de mooie kransen vandoor.
Het werd nog een leuke nazit.
Voor nu zit het seizoen erop, maar we kaatsen weer verder in de hal.

Extra woensdag 14 september 2016.