28 aug.

Afgelopen zondag waren de jongens A en B klasse op het kaatsveld van V.v.V. Tzummarum te bewonderen. In de A klasse waren vier partuur, waarin poule gekaatst werd. In de B klasse waren acht partuur, zonder verliezerronde, waardoor sommige kaatsers maar één keer hoefden te kaatsen. De ochtend begon met een hoop regen, maar er werd niet gestaakt, onder het motto, we zijn nu toch al nat werd er doorgekaatst en later brak de zon weer door. Aan het einde van de dag resulteerde dit in de volgende uitslagen:

In de jongens B klasse was de derde prijs voor partuur 7 Youri de Groot van Menaam, Douwe Lycklama á Nijeholt van it Heidenskip en Lucas Postma van Dronryp. In de finale stond partuur 6 Martin Schinkel van Dongjum, Francisco de Boer van Dronryp en Albert Feenstra van Exmorra, zij verloren van partuur 2 Gabe-Jan van Popta van Lollum, Taeke Hofman van Dronryp en Wessel Schraa van Wommels. Zij kregen de kransen omgehangen.

In de jongens A klasse werd dus poule gekaatst, dus elk partuur moest driemaal kaatsen. Er waren twee prijzen te verdelen, de tweede prijs ging naar partuur 1 Corné Tuinenga van Berltsum, Tom Gerard Cats van Menaam en Roel Pieter de Jong van Ried. De eerste prijs in de A klasse was voor partuur 2 Wessel v/d Woude van Goutum, Tycho de Groot van Menaam en Patrick van Dellen van Berltsum, laatstgenoemd partuur kreeg de kransen omgehangen. Dit was voor dit seizoen alweer de laatste officiële wedstrijd op het kaatsveld van Tzummarum, nu nog een ledenpartij en het kaatsseizoen 2016 zit erop, tot de volgende partij!

Met een vriendelijke sportgroet,

V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet