1e prijs winnaars van de wedstrijd 1e klas vrije formatie in Wommels op 21 augustus 2016.
v.l.n.r. Peter van Zuiden Tjerkwerd, Erik Haitsma Wommels en Willem Heeringa Tzummarum.