Gisteren (zaterdag) kon Tzummarum en omstreken zich weer opmaken voor de bijna traditionele straatkaatspartij op de Buorren. Het werd een mooie kaatsmiddag / avond, waar de publieke belangstelling weleens wat hoger was geweest, maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd dit keer voor het eerst gestreden in een extra categorie, namelijk de 50+. Als het goed gaat, zal deze categorie elk jaar plaatsvinden. Hieronder volgen de uitslagen van deze kaatsdag.

De tweede prijs in die oudste klasse ging naar partuur 1: Theo Draijer, Eke Grond en Siebren v/d Zwaag, zij kwamen net punten te kort in deze poule, waarin partuur 2: de eerste prijs pakte, Jelle Velsma, Thom Laanstra en Jelleke de Bruin.
In de jongste klasse was er een winnaars en een verliezersronde.
De tweede prijs in laatstgenoemde ronde ging naar partuur 2: Sjoerd Keizer, Cor Grond en Tim Grond, leuke bijeenkomst is dat laatste twee (broers) bijgeloot waren, en goed kaatsspel lieten zien.
Zij verloren echter van partuur 6: Sjoerd de Groot, Fokke de Vries en Ilse Draijer, die er dus met de eerste prijs in deze ronde vandoor gingen.
In de winnaarsronde waren drie prijzen te verdelen, de derde prijs was een prooi voor partuur 9: Steven de Bruin, Durk v/d Kuur en Etsie Talsma.
De tweede prijs was voor partuur 3: Dennis de Bruin, Hilbert de Vries en Niels Heeres.
Zij verloren de finale verrassend van partuur 7: Jelmer v/d Meer, Durk Postma en Marja Schat.
Het bestuur was unaniem in de beslissing om Jelmer v/d Meer als koning te kronen.

Na afloop van de prijsuitreiking werd het nog een gezellige avond op de Buorren.
Tot de volgende partij !

Met een vriendelijke sportgroet, V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet