KV HET NOORDEN GASTHEER VOOR 50+ KAATSERS

Op zondag 31 juli werd in St. Jabik gekaatst door de heren 50+ KNKB.

Een prachtige dag met een klein buitje van 5 minuten en verder de hele dag zon. Marty Slager, bedankt voor het scheidsrechteren bij de A klasse.

Uitslagen

Heren A: 1. Ludwig Seerden, Piet Machiela en Klaas Kramer; 2. Klaas Sobel, Siebe Marra en Hans Felkers; 3. Dirk Machiela, Jan van der Meulen en Simon Kingma.
Heren B: 1. Jan Brandsma, Theo Draijer en Lubbert Schreiber; 2. Joop Bootsma, Tjeerd Bouma en Siete Wassenaar; 3. Johan Wittermans, Daan Groen en Anno Miedema; 3. Bertus de Jong, Sjouke de Groot en Henk Porte.
Verliezersronde: Teake Koster, Ype Tiemersma en Henk Nesse; 2 Johan Sikkema, Gerrie Otter en Piet Bierma.

Nieuwsblad De Bidltse Post 3-4-2016.