Foto: Joachiem de Ruijter

WASSENAAR KONING PC

Jan-Dirk de Groot, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar zijn woensdag op een bomvol Sjūkelān winnaar geworden van de 163ste editie van PC.

In een pakkende finale werd het partuur van Tjisse Steenstra, Herman Sprik en Cornelis Terpstra verslagen. Op 5-4 en 6-6 viel de laatst opgeslagen bal van Tjisse Steenstra buiten de touwen. Hans Wassenaar werd gekroond tot koning van de PC en dat was zonder meer een terechte keuze. Wassenaar groeide na mate de dag vorderde tot grote hoogte en was in de finale de grote meneer die zijn partuur langs de opdoemende klippen loodste. Zowel in het perk (acht bovenslagen) als aan de opslag was hij die het tempo bepaalde. Het was voor 25-jarige Wassenaar de eerste zege op de PC. In 2015 was hij er dicht bij maar toen zag hij de winst nog aan zijn neus voorbij gaan. Het moet nu een geweldige voldoening geven dat het met de maten van vorig nu wel lukte. Voor voorinse Renze Pieter Hiemstra was het de tweede winst in drie finales. In 2013 was hij winnaar en koning en in 2015 moest hij genoegen nemen met de premie maar nu was het bij de 12de poging weer bingo. Hiemstra was de eerste luitenant van Wassenaar. Hij sloeg weer gemakkelijk boven en lijkt de weg naar boven weer te zijn ingeslagen. Dritte im bunde opslager Dirk de Groot zag een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Twaalf pogingen had hij reeds ondernomen maar bij de dertiende was het dan eindelijk raak. Sober kaatsend bereikte hij het misschien niet meer verwachtte doel. De Groot wist het aantal missers binnen de perken te houden en beslissend op cruciale standen zoals op 1-1 en 6-6 en 2-1 en 6-2. Bij de premiewinnaars moest het te veel van opslager Tjisse Steenstra komen. Steenstra sloeg de gehele dag goed op al had zijn inzinking in de halve finale net zo goed fataal kunnen aflopen maar tegen trio Bauke Triemstra kwam hij ondanks de elf missers met de schrik vrij. Voorinse Herman Sprik deed het ondanks de berichten dat hij weinig ritme had en nog niet okselfris zou heel goed. Sprik liet heel weinig ballen zitten en verliet alleen tegen het einde van de finale partij het perk maar toen stond het al 4 om 2 en 6-4 voor de latere winnaar. Achterinse Cornelis Terpstra was ook prima op dreef en had zijn finest hour toen hij in de halve finale bij 5-5 en 4-4 achterinse Patrick Scheepstra met een diepe bal verraste. Het was de opmaat naar de finale. De geruchten dat hij gekweld werd door een hamstringblessure lijkt sterk gezien het optreden van Terpstra op de 163ste PC. Met een 'echte' hamstringblessure had hij niet zo kunnen kaatsen als hij woensdag op het Sjūkelān deed.

Kleine premies

De kleine premies waren voor Bauke Triemstra, Dylan Drent en Patrick Scheepstra en voor het verrassende partuur van Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer. De finale was het sluitstuk van een PC die niet echt ontbrandde wilde. Natuurlijk waren er een aantal partijen die er boven uitstaken maar dat mag ook wel als er vijftien partijen worden verkaatst. Zo als gezegd was de finale daar een van. Het werd een fraai gevecht dat lang, heel lang de liefhebbers in het ongewisse liet wie uiteindelijk met de bloemen er van door zou gaan. Trio Tjisse Steenstra met de opslager uit Bitgummole als grote man opende sterk en zijn zitbal op 6-4 was voldoende voor een 1-0 voorsprong. De bovenslag van Renze Pieter Hiemstra op 1-0 en 4-6 was het teken dat trio De Groot zich niet als een mak schaap zou laten afslachten. Bij 1-1 en 6-6 was daar de eerste tik die door De Groot c./s. werd uitgedeeld. In een triktrak situatie was het opslager De Groot die in een uiterste poging nog net bij de bal kon om hem tot in het perk te kunnen retourneren. Dat was een belangrijke slag en dat moment moet de formatie Steenstra pijn hebben gedaan. Trio De Groot kwam in de flo en via twee bovenslagen van Wassenaar en een van Hiemstra werd de basis gelegd voor de 3-1 voorsprong. Het volgende eerst was vol spektakel en kwam pas op 3-1 en 6-6 tot stand. Bovenslagen van Wassenaar (2) en Sprik en Terpstra waren de opmaat en op 3-1 en 6-6 wist Wassenaar de bal tot in het perk te retourneren na prima opslagwerk van De Groot. Opslager De Groot hielp ongewild trio Steenstra weer in het zadel door drie ballen buiten de lijnen te gooien. De zitbal van Steenstra op schone zes was voldoende voor het spel van Steenstra c.s. In het daarop volgende eerste werden de meeste bouwstenen wederom aangedragen door Hans Wassenaar Hij sloeg in een triktrak situatie fraai boven en na een zitbal van Steenstra tilde hij er weer twee ballen overheen. Op 4-2 en 6-2 passeerde hij fraai binnendoor de kaats. Bij 5-2 en 4-6 leek Hiemstra de bal binnen de lijnen te retourneren maar deze viel net buiten het speelveld. De 5-3 stand riep krachten wakker bij trio Steenstra. Via twee zitballen waarvan de laatste op 5-3 en 6-4 bracht de spanning helemaal terug in de partij. Via bovenslagen van Wassenaar en Hiemstra en een misser van Terpstra werd het schone zes maar Steentra wist die schade via twee geweldige zitballen nog tot 5-4 en 6-6 te repareren maar op 5-4 en 6-6 viel de laatste bal buiten de lijnen.

Tot de finale

De Groot c.s. zaten prachtig in de lijst en maakten daar dankbaar gebruik van. Tot de finale liep alles op rolletjes. Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra en Steven de Bruin kwamen er na eersten gelijk niet meer aan te pas. Via driemaal 6-2 en eenmaal 6-0 was het binnen de kortste keren 5 om 1 voor De Groot c.s. De derde buitenslag van De Groot op 5-1 en 4-6 maakte het nog enigszins spannend maar op 5-2 en 6-6 vond Renze Pieter Hiemstra het wel genoeg en tikte de bal fraai boven. Een omloop verder was het partuur van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en René Anema ook geen partij. Het werd een trainingspartijtje voor De Groot c.s. (5-1 en 6-2). De halve finale tegen Hendrik Tolsma, Jacob Klaas Haitsma en Jan Schurer ging bijna nog vlugger. Trio De Groot was op alle vlakken superieur aan zijn tegenstander en maakte binnen het halfuur het karwei af Op 5-0 en 6-6 sloeg Reuze Pieter Hiemstra boven. Jan Braaksma sr. Franeker Courant