Vrije formatiepartij prooi voor partuur Van Zwieten

Tzummarum
Menno van Zwieten, Pier, Piersma en Sjoerd de Jong zijn winnaar geworden van de vrije formatiepartij bij V.v.V. Tzummarum e.o. voor heren eerste klasse.
In totaal deden eenentwintig parturen mee.
De tweede plaats was voor Remmelt Bouma, Marco de Groot en Nick Leistra.
Derde werden Johan Diertens, Hyltje Bosma en Lennart Adema.
De kransen waren gemaakt door Marijke Wassenaar.
De kransen warenvervaardigd in de bouwhoekstijl met granen.

Franeker Courant 20-7-2016.