Wedstrijdverslag

1e prijs: Partuur 7
Jelle Attema IDSEGAHUIZUM
Erik Haitsma WOMMELS
Willem Heeringa TZUMMARUM

2e prijs: Partuur 2
Menno van Zwieten HEERENVEEN
Pier Piersma EASTERLITTENS
Sjoerd de Jong SINT ANNAPAROCHIE

3e prijs: Partuur 9
Johannes van der Veen PIETERSBIERUM
Sip Jaap Bos ANJUM
Jelle Jaap Stiemsma LIOESSENS.