De kinderen op de foto zijn van links naar rechts:
Ate Molenmaker,Fokje Molenmaker,Nick Jensma,Dylana Boltjes, Sander v.d. Walt,Tieme Seinstra,Jort Monsma,Niek Reitsma,Mart Postma.