Omdat het zondag j.l. mooi kaatsweer was zijn we in Minnertsga geweest.
Er waren 23 parturen die deelnamen aan deze 1ste klas vrije formatie partij.

De uitslag was als volgt;
1ste prijs Marten Bergsma Minnertsga Koning, Jacob Klaas Haitsma Wommels en Willem Heeringa Tzummarum
2e prijs Bauke Triemstra Sint jacobiparochie, Dylan Drent Harlingen en Patrick Scheepstra Franeker
3e prijs Johannes van der Veen Pietersbierum, Pieter van der Schoot Sexbierum en Hillebrand Visser Schettens
De finale was spannend het partuur Bergsma won op 5-5 en 6-4. Willem Heeringa sloeg de kleine kaats prima en Haitsma keerde de uitgeslagen bal voor de kaats.

Verslag Lieuwe Heeringa.